เรื่องเด่นข่าวดัง อินไซด์ไก่เก่ง - ไก่ชน ไก่ชนไทย ศูนย์รวมวาไรตี้ เลี้ยงไก่ชน วาไรตี้ไก่ชน
 • สารพันปัญหาไก่ชน

  สารพันปัญหาไก่ชน

  (ต่อจากฉบับที่แล้วครับ) สำหรับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลที่มีใช้กันนั้นมีสองชนิด คือวัคซีนเชื้อเป็น และวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งวัคซีนทั้งสองชนิดนั้นมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป ดังนั้นในทางธุรกิจไก่(ไก่เนื้อ ไก่พันธุ์ ไก่ไข่ ไก่พ่อแม่พันธุ์) จึงทำวัคซีนทั้งสองอย่างร่วมกันเพื่อให้ผลในทางการสร้างภูมิคุ้มกันสูงสุด   วัคซีนเชื้อเป็นเป็นวัคซีนที่เชื้อในวัคซีนยังมีชีวิตอยู่ เมื่อให้เข้าไปในตัวไก่แล้ว เชื้อจะเพิ่มจำนวนเหมือนกับการติดเชื้อโรคตามธรรมชาติ เพียงแต่แตกต่างกันที่ไก่จะไม่เป็นโรคเมื่อได้รับเชื้อจากวัคซีน เพราะเชื้อในวัคซีนเป็นเชื้อโรคชนิดอ่อนๆที่ไม่ก่อโรค แต่ทั้งนี้หลังทำวัคซีนไก่อาจมีอาการแพ้อยู่บ้าง เช่นมีน้ำมูกน้ำตาไหล ตาแฉะ หรือมีเสียงหวัด อาการเหล่านี้มักเริ่มพบได้หลังจากทำวัคซีน2-3วัน ในไก่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี อาการแพ้เหล่านี้จะหายไปภายใน1สัปดาห์ แต่ถ้าไก่ที่ได้รับวัคซีนเป็นไก่ที่ไม่สมบูรณ์ สุขภาพไม่ดี หรืออยู่ในสภาวะเครียด มักจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน อาการจึงอาจลุกลามทำให้ไก่มีอาการตาอักเสบบวม เป็นคอครอก หรือตาลมูกในที่สุด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปั

    เมื่อ 29 กรกฏาคม 2554 เวลา 14:11 ,     ผู้ชม 20163

 • โปรแกรมการทำวัคซีน

  โปรแกรมการทำวัคซีน

    โปรแกรมการทำวัคซีน  การที่ไก่จะมีภูมิคุ้มโรคดีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น โปรแกรมการทำวัคซีนที่ดี การเลือกชนิดวัคซีนที่เหมาะสม และคุณาภาพดี วิธีการให้วัคซีน สภาพแวดล้อมและสุขภาพของฝูงไก่เอง ขณะที่ทำวัคซีน เป็นต้น นอกจากนี้ การที่ทำวัคซีนกับฝูงไก่พร้อมๆ กันยังยากที่จะให้ทุกตัวสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ดีเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าทำวัคซีนไปแล้วได้ผลสมบูรณ์ตามเป้าหมาย แต่โรคอาจเกิดกับไก่เป็นบางส่วน ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคหมดเร็วกว่าที่ควร ดังนั้น บางครั้งจึงจำเป็นจ้องมีการทำวัคซีนซ้ำ   ข้อควรทราบก่อนการทำวัคซีน 1. ทำวัคซีนให้แก่สัตว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคเท่านั้น 2. ศึกษารายละเอียดการเก็บรักษษ และการทำวัคซีนตามคำแนะนำเฉพาะของวัคซีนแต่ละชนิด เพื่อให้วัคซีนมีประสิทธิภาพดีที่สุด และสามารถเก็บรักษาได้นาน 3. ใช้วัคซีนตามคำแนะนำของสัตวแพทย์เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีรโรคระบาดเกิดขึ้นแล้ว หรือเกิดโรคระบาดในบริเวณใกล้เคียง  4. วัคซีนสามารถใช้จนถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้ข้างขวด 5. อย่ให้ว

    เมื่อ 5 กรกฏาคม 2554 เวลา 00:00 ,     ผู้ชม 18430

 • แนวทางการอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง

  แนวทางการอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง

    แนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   1. การอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองโดยเกษตรกรรายย่อย    เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่ต่อครัวเรือนมากขึ้น และเป็นผู้ได้ประโยชน์จากไก่โดยตรง ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับเราจะหาวิธีการแบ่งปันผลประโยชน์ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมได้อย่างไร วิธีหนึ่งที่คาดว่าได้ผล ก็คือการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งตลาดกลางไก่พื้นเมืองขึ้นทุกอำเภอหรือทุกตำบลๆ ละ 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนพันธุ์ คัดพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารทั้งทางด้านวิชาการและข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการนำผลผลิตจากการอนุรักษ์ไก่ไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้อนุรักษ์และพัฒนาโดยตรง คาดว่าในแต่ละปีจะมีไก่พื้นเมืองออกมาสู่ตลาดมากกว่าปีละ 60 ล้านตัว เป็นมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เนื่องจากว่าไก่พื้นเมืองถ้าหากมีการควบคุมจำนวนไก่เล็ก ไก่ใหญ่ ไก่สาวในแต่ละฟาร์มหรือครอบ

    เมื่อ 5 กรกฏาคม 2554 เวลา 00:00 ,     ผู้ชม 24022

 • ไก่เก่งให้ลูกไม่เก่ง

  ไก่เก่งให้ลูกไม่เก่ง

    เป็นที่น่าสังเกตว่าไก่เก่งหลาย ๆ ตัวที่ซื้อขายกันราคาแพง ๆ ยังไม่ปรากฎเลยว่ามีลูกเก่ง ๆ เหมือนพ่อ สาเหตุเพราะอะไร  ี่เป็นคำถามที่หลายท่านโทรถามตลอด ซึ่งจากประสบการณ์ได้ข้อสรุปพอเป็นข้อคิดดังนี้นะครับ 1. พ่อเก่งเป็นไก่ลูกผสมพันธุ์ทาง กล่าวคือมีการบรีดมาหลายสายเลือดจนเราไม่ทราบแน่ชัดว่าในสายเลือดเขาเป็นอย่างไร แนวทางการพันาเพื่อให้ได้เก่งคือ ต้องเข้าใจว่าเขาเด่นทางไหน แล้วเติมเลือดตัวเมียทางนั้นเข้าไป จะเด่นในระดับเก่งพอใช้ครับ หรือบางตัวอาจได้ในระดับเก่งมากกว่าพ่อ เช่น พ่อเราเด่นสไตล์พม่าม้าล่อ แต่เป็นลูกผสมเราก็เติมสายแม่พม่าม้าล่อเข้าไปแบบนี้จะเด่นไปทางม้าล่อโอกาสเก่งมีสูงครับ  หรือพ่อพันธุ์สไตล์หนุนถอดแม่น แบบนี้เวลาผสมเราก็เติมพวกโยกล่างโอกาสเก่งก็จะสูงครับ  แต่ถ้าเราใช้พ่อลูกผสมไปบวกกับแม่สไตล์อื่น โอกาสเก่งมีน้อยหรือไม่มีเลยเป็นต้น 2. พ่อไก่ชนมาหลายไฟท์มีความบอบซ้ำจากการใช้ยามาก อันนี้ก็มีผลต่อลูกมากนะครับโดยเฉพาะตัวไหนไปรบทีชนะอัน 7-8 นี่เวลาเอามาทำพ่อมักจะให้ลูกไม่เก่ง ทั้งนี้เพราะอวัยวะภายในบอบซ้ำมีผลต่อสภาพร่างกาย ทำใหการสร้างน้ำเชื้อไม่แข็

    เมื่อ 5 กรกฏาคม 2554 เวลา 00:00 ,     ผู้ชม 7706

 • ผลการพัฒนาม้าล่อ

  ผลการพัฒนาม้าล่อ

    ผลการพัฒนาม้าล่อหลายเหล่า ตอนนี้ได้ผลสรุปน่าพอใจครับคือเหล่าที่เราพัฒนาเป็นหลักมีอยู่ 3-4 เหล่าเน้นการพัฒนาม้าล่อแบบหลากหลายดังนี้ครับ   ม้าล่อสั้นรำวงเน้นพัฒนาเหล่าหมูบเทพ ผลการพัฒนาน่าพอใจมากในแง่ชั้นเชิง คือตัวเมียสายหมูบเทพทั้งหมดถ้าพัฒนากับพ่อม้าล่อโอกาสเป็นม้าล่อเกิน 70% ครับ ท่านที่ได้ตัวเมียไปลองทำดูนะครับ ยกเว้นการพัฒนาร่วมกับพ่อม้าล่อลูกผสมอาจให้ผลผลิตที่ต่ำกว่านี้ครับ   ม้าล่อสั้นสลับยาวเหล่าประกายทอง เหล่าเหรียญทอง เหล่าหมื่นไมล์และเหล่าเคราทอง ผลการพัฒนาน่าพอใจมากทั้งสามเหล่าครับคือตัวเมียให้ลูกเป็นม้าล่อเกิน 70 % เช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าท่านสนใจม้าล่อหรือการพัฒนาม้าล่อในอนาคต เหล่าไก่ที่เราพัฒนาไว้คงไม่ผิดหังแน่นอนครับ     ข้อคำนึงที่สำคัญในการพัฒนาม้าล่อคือ ต้องเตรียมสายม้าล่อตัวผู้ที่มีคุสมบัติเด่น ๆ คือ 1. วิ่งหัวสูง 2.สาดแข้งหน้าดี 3. ฉลาดขี้โกง 4. ขว้างแม่น ๆ  5. โครงสร้างดี 6. จิตใจเป็นเลิศ เอาคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเครื่องชี้วัดพ่อพันุ์ของท่านว่าเข้ากี่ข้อสามารถนำมาพัฒนาได้มากน้

    เมื่อ 5 กรกฏาคม 2554 เวลา 00:00 ,     ผู้ชม 11761

 • ไก่ถ่ายแซมในฤดูฝน

  ไก่ถ่ายแซมในฤดูฝน

    ปัญหาการเลี้ยงไก่มนฤดูฝนคือไก่ถ่ายแซมและไก่ถ่ายแหลม คำว่าไก่ถ่ายแซมคือ ไก่ที่ถ่ายขนปีกออำไป3-7 เส้น เราเรียกถ่ายสามเส้น ถ่ายเจ็ดเส้น ไก่ถ่ายสามเส้นหรือ 7 เส้นนี้สามารถเลี้ยงชนได้แต่การเลี้ยงจะต้องเปลี่ยนระบบการเลี้ยงไปบ้างคือ   1. เน้นกาดน้ำกาดแดดเหมือนเดิม ออกกำลังเหมือนเดิม อย่าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำการเลี้ยงต่อเนื่องถ้าทำแบบนี้จะทำใ้ผิวหนังไก่คลายตัวและถ่ายเร็วขึ้น การกาดแดดกาดน้ำ ติดขมิ้นบ้าง ติดกระเบื้องบ้างจะทำให้ไก่มีผิวหนังตึงรัดการถ่ายขนจะช้าลง  ส่วนขนปีที่ถ่ายก็รอไปเรื่อง   2. กิจกรรมที่ทำทดแทนการปล้ำวางจริงคือการเดินนวม แต่ต้องเลือกคู่นวมที่เหมาะสมอย่าใช้ไก่นวมประเภทบินตอบโต้ จงเลือกไก่นวมประเภทเชิงเดินอย่างเดียวไม่บิน  ไก่นวมชั้นยอดคือไก่นวมที่ไม่ิบินตอบโตนั่นเอง จงเลือกและเก็บไว้อย่างดี...เลี้ยงไก่ฤดูนี้ไก่นวมสำคัญมาก ถ้าเราใช้ไก่นวมประเภทบินโต้ตลอดไก่เราก็จะบินโต้ด้วย ผลคือปีกแตกไม่งอก   3. ขนปีกที่ขึ้นใหม่ระยะอันตรายที่สุดคือระยะงอก50-90 % ซึ่งระยะนี้จะงอกเร็วประมาณ 2-3 สัปดาห์จะเต็ม ดังนั้นช่วงนี้ถ้ามีปีกใ

    เมื่อ 6 กรกฏาคม 2554 เวลา 00:00 ,     ผู้ชม 29458

 • ข้อควรระวังการเลี้ยงไก่หน้าฝน

  ข้อควรระวังการเลี้ยงไก่หน้าฝน

    การเลี้ยงไก่หน้าฝนเป็นฤดูการเลี้ยงที่ลำบากมากฤดูหนึ่ง  ดังนั้นท่านทั้งหลายก็ควรปรับวิธีเลี้ยงให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อให้ไก่มีความสมบูรณ์แข็งแรง วันนี้เลยขอเสนอเทคนิคการเลี้ยงไก่ฤดูฝนดังนี้ครับ   1. ว่าด้วยสายพันธุ์เลย ไก่ที่ไม่น่าเลี้ยงฤดูฝนเป็นอย่างยิ่งคือพม่าร้อย โดยสังเกตให้ดีว่าเหล่าไหนไม่อยากสู้ไก่ หลบไก่ง่ายในฤดูนี้ก็ไม่ควรเลี้ยงเด็ดขาด บางเหล่าเคยชนแสนมา ถึงฤดูนี้ปล่อยไว้ไม่มีสง่าราศีเลยโดนไก่เด็กวิ่งไล่กวดเอาก็มี  พม่าสายพันธุ์แบบนี้เวลาเลี้ยงท่านต้องเลี้ยงเมื่อสมบูรณ์เต็มที่เท่านั้น...หากเลี้ยงตอนมันโรยเวลาหนีมันจะไม่บอกเราแม้แต่นิดเดียว...   2. การสังเกตเหล่าไก่ที่เลี้ยงได้ในช่วงนี้ มักจะเป็นเหล่าที่จิตใจดีสู้ไก่ไม่เลือกเวลา พวกนี้สามารถเลี้ยงนอกฤดูกาลได้ สายพันธุ์พม่าที่พัฒนาแล้วใจดีสู้ตลอดก็มีปรากฎอยู่เสมอให้ท่านคัดเลือกเอา   3. การให้น้ำให้แดดช่วงนี้พึงระวังเพราะเพราะแดดจะร้อนผิดปกติและร้อนแรง เวลาฝนจะมาก็มาเร็วเก็บไก่ไม่ทัน ค่ายใหญ่ ๆ ขนไก่ออกแดดทีละ 40-50 ตัว บางทีเก็บไม่ทันครับ  ที่สำคัญคือแดดร้อนแรงมา

    เมื่อ 5 กรกฏาคม 2554 เวลา 00:00 ,     ผู้ชม 7217

 • ไก่เก่งยุคนี้

  ไก่เก่งยุคนี้

    1. ไก่เก่งที่รายงานร้อยละ 83.12 เป็นไก่ลูกผสมหรือประมาณว่าเป็นลูกผสมโดยอาสัยการสังเกตจากภาพถ่าย มีเพียงร้อยละ 16.88 ที่ประมาณว่าน่าจะเป็นเลือดร้อย ซึ่งเป็นข้อสรุปที่แสดงให้เห็นว่าไก่เก่งยุคปัจจุบันเป็นไก่ลูกผสม และเป็นเครื่องชี้ว่าคนไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาไก่ชนเป็นอย่างยิ่ง และลูกผสมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือลูกผสมพม่ากับสายพันธุ์ต่าง ๆ นั่นเอง   2. ไก่เก่งที่พบร้อยละ 31.22 เป็นไก่สไตล์ที่ชนแบบพม่าคือมีลีลาถอดถอย ม้าล่อ  ร้อยละ 48.54 เป็นไก่ชนหลากหลายสไตล์ตามลักษณะลูกผสมคือไม่เด่ชชัดในเชิงใดเชิงหนึ่ง ที่เหลือร้อยละ 20.34 เป็นสไตล์แบบไทยคือกอดล็อคมุดมัด  นั่นแสดงว่าไก่เชิงไหนก็ได้สามารถเป็นไก่เก่งได้ทั้งสิ้น ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับเชิงชน   3. ไก่เก่งที่พบร้อยละ 77.06 เป็นไก่รอย 2.7-3.0 กก. นอกนั้นเป็นรอยอื่น ๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยนิยมเล่นไก่รอยขนาดไหนนั่นเอง   4.ไก่เก่งส่วนมากมีจุดเด่นที่แผลตีวงแดงร้อยละ 78.99 นอกนั้นเป็นแผลอื่น ๆ ซึ่งข้อนี้แสดงให้เห็นว่าแผลพม่าครองเมืองลูกผสมก็ควรเป็นแผลพม่าครับ  

    เมื่อ 5 กรกฏาคม 2554 เวลา 00:00 ,     ผู้ชม 29704

 • จุดเด่นและข้อจำกัดของการพัฒนาป่าก๋อย

  จุดเด่นและข้อจำกัดของการพัฒนาป่าก๋อย

  ข้อสรุปของการพัฒนากคือจุดเด่นจุดด้อยของการพัฒนาที่เราควรมีการต่อยอดต่อไปถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญของการพัฒนาป่าก๋อยได้แก่ 1. ป่าก๋อยผสมพม่า พบจุดเด่นที่สำคัญคือ การได้ไก่แข้งหน้าและบ้าตี ออกแข้งเร็วแรง เป็นจุดเด่นมากของการผสมสองเหล่านี้ แต่ที่เสียคือตัวเล็ก บางสายบางเหล่าไม่สามารถพัฒนาเข้าทางกันได้กลายเป็นไก่ครึ่ง ๆ กลาง ไม่เด่น สายพม่าที่พัฒนากับก๋อยได้ดีคือสายพม่าที่เป็นไก่เดินตี จะให้ลูกออมาเด่นมาก ยิ่งพวกเดินมีแข้งหน้าเมื่อบวกป่าก๋อยแล้ว การตีรุนแรงน่าประทับใจครับ ดังนั้นพม่าประเภทบุกเดินถ้าสายไหนตีเจ็บแข้งหน้าดีเราสามารถพัฒนากับป่าก๋อยได้ลงตัวครับ 2. ป่าก๋อยผสมใต้ผลการพัฒนาพบว่าจะได้จุดเด่นตรงลูกกัดและลูกตีรุนแรงแทงลึก กัดหลังกัดบ่าดีมาก ตีรุนแรงดีมากเน้นแผลหนาตัวและหลัง ใครชอบสไตล์นี้ก็สามารถลงมือทำเลยครับ จุดด้อยของการพัฒนาแบบนี้คือ ไก่จะออกล่ำเตี้ยเจ้าเนื้อไปหน่อย แต่ปีกน้ำขนดีมาครับ 3. ป่าก๋อยบวกไทยเชิง สายตราดหรือสายพนัส พวกนี้จุดเด่นคือเชิงดีขึ้นมาก เนียนถึงเนียนมาก แข็งแกร่งรอยดีขึ้น จุดด้อยคือการกัดลดลง แต่ก็ถือว่าเป็นไก่ที่ตีแรงลำหักครับ จุดด้อยคือยังไม่แข็งแกร่งเท่าที่คว

    เมื่อ 5 กรกฏาคม 2554 เวลา 00:00 ,     ผู้ชม 52590

 • แม่พันธุ์ให้ลูกเก่ง

  แม่พันธุ์ให้ลูกเก่ง

    แม่พันธุ์ให้ลูกเก่งใคร ๆ ก็ต้องการ  เมื่อสมัยเลี้ยงไก่ใหม่ ๆ ผู้เขียนลงทุนซื้อแม่พันธุ์มาหลาย ๆ ที่ แล้วมาคัดโดยการเอาปล้ำวางกัน ตัวไหนเก่งตีเจ็บก็เก็บไว้ทำสายพันธุ์ เมื่อก่อนแม่พันธุ์ทุกตัวตีเจ็บมาก เหนียวทนดี บางตัวตีกันเป็นสัปดาห์ยังไม่หนี  ไก่สมัยก่อนะครับ เหนียวทนมาก ๆ บางเหล่าเราเรียกว่าไก่ยาง   คำว่าไก่ยางก็คือ ไก่ที่ตีกันไม่ยอมออกจากกันนะครับ ตีเป็น 2-3 สัปดาห์ก็ไม่หนีนะครับ ขนาดหูตาบวมมองไม่เห็นก็ยังตีกันอยู่ ไก่พวกนี้ลูก ๆ ออกมาก็ตีกันเลยครับ ตีกันไม่หยุด เราเรียกตีหย่าแม่นะครับ บางตัวก็ตายไปเลย ผมเลี้ยงแบบธรรมชาติเมื่อสมัยก่อนส่วนมากไก่เล็กจะตายหมดช่วงตีหย่าแม่นี่หละ   ไก่ชนถ้าไม่มีพวกเล่นไก่ชนผมว่าป่านนี้สูญพันธุ์หมดแล้วครับ เพราะถ้าปล่อยตามธรรมชาติมันตีกันตายหมด และที่สำคัญโรคระบาดด้วยครับ นักชนไก่จึงเป็นนักพัฒนาและนักอนุรักษ์ตัวยงทีเดียวครับ ปัจจุบันประเทศไทยมีไก่พื้นเมืองเยอะแยะก็เพราะมีนักเลี้ยงไก่ชนนี่หละครับ ถ้าเลี้ยงแบบปล่อยชาวบ้านตายหมดแล้วครับ เพราะทุกวันนี้โรคระบาดรุนแรง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

    เมื่อ 5 กรกฏาคม 2554 เวลา 00:00 ,     ผู้ชม 11073

  ทั้งหมด 31   
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »